• Touristes

  Venise, Italie

  Venise, Italie, Mai 2013

 • Retour du marché

  Venise, Italie

  Venise, Italie, Mai 2013

 • Arrivée à bon port

  Venise, Italie

  Venise, Italie, Mai 2013

 • La lectrice

  Venise, Italie, oeilpouroeil

  Venise, Italie, Mai 2013

 • Baiser lumineux

  Lampadaire, Murano, oeilpouroeil

  Murano, Italie, Mai 2013

 • Retour d'une promenade

  Burano, Italie

  Burano, Italie, Mai 2013

 • La maison rouge

  burano,italie,oeilpouroeil

  Burano, Italie, Mai 2013

 • Sechage ecologique

  Venise, oeilpouroeil

  Venise, Italie, Mai 2013